MyCare

Hälsoutvecklingsprogrammet som lyfter allas hälsa på ditt företag.

Öka frisknärvaron

MyCare är ett självklart val för ditt företag som på ett strategiskt sätt vill satsa på hälsan i syfte att öka lönsamhet och stärka humankapitalet. Det är pedagogiskt och effektivt program som är mätbart och innefattar både föreläsningar, individuella coachingsamtal, tester samt kontinuerliga uppföljningar. 

MyCare ser till att öka frisknärvaron, minska sjukfrånvaron och stärka produktiviteten hos ditt företag genom att få alla att ta ansvar för sin egen hälsa utifrån sin nuvarande nivå.

MyCare hälsoutvecklingsprogram

Vår 5-stegs modell


1.

Föreläsning

Programmet grundläggs med en inspirerande och motiverande föreläsning kring hälsa, kost, aktivitet och motivation.


2.

Coachingsamtal nr 1

Inom ett par veckor efter föreläsningen har alla möjlighet att delta i ett individuellt coachingsamtal inkluderat några enklare fysiska tester såsom konditionstest och kroppssammansättningstest (obs! testerna är frivilliga). Personliga vanemålsättningar sätts upp inom främst kost och aktivitet. En delrapport redovisas efter alla samtal till företaget gällande den nuvarande hälsostatusen hos personalen som grupp.


3.

Åtgärdsprogram

Efter coachingsamtal nr 1 arbetar alla med individuella åtgärdsprogram inom kost och aktivitet. Målsättningen sätts i att förändra 1-3 st vanor inom varje område till det bättre under den här perioden. Påminnelser skickas ut en gång i veckan där man gör en egen skattning/reflektion över hur den gångna veckan har gått utifrån den målsättning som har satts upp.


4.

Coachingsamtal nr 2

Efter ca 3 mån följs åtgärdsprogrammen och testerna upp i ett nytt samtal. En slutrapport redovisas till företaget vad MyCare har gett för resultat hos personalen som grupp.


5.

Analys/utvärdering

En analys och utvärdering görs i syfte att säkerställa att målet med hälsoutvecklingsprogrammet har uppnåtts och hur vi härifrån går vidare med fortsatt hälsoarbete på företaget.    

 

"MyCare gav oss ett helhetsgrepp kring hälsa och friskvård och fångade upp hela vår personal istället för bara de som redan var motiverade. Alla fick en större kunskap kring hälsa samt aktivitetens och kostens betydelse för att långsiktigt må bättre."

– Henrik Kronlid, ägare på Mjuk Biltvätt Sverige AB

 
 
Fler tjänster

Erbjuder företag

Föreläsning

PromoCare erbjuder en mängd olika föreläsningar som sätter en bra grund i ett fortsatt hälsoarbete för både ert företag och dig som individ.  

Gruppträning

PromoCare erbjuder företag och privatpersoner gruppträning i både mindre och större grupper där vi anpassar träningen utifrån era behov.