Balanserad livsstil

PromoCare är ett hälsoutvecklingsföretag som hjälper både företag och privatpersoner.

Företag

Hur mår din personal?

Personalen på ditt företag är din viktigaste resurs men kan också bli en stor kostnad om du inte tar hand om den på ett strategiskt sätt. Mår din personal bra såväl fysiskt, psykiskt och socialt så kommer ditt företag ovillkorligen att tjäna på detta.

PromoCare erbjuder


MyCare

MyCare är ett självklart val för ditt företag som på ett strategiskt sätt vill satsa på hälsan för hela din personal.  Det är pedagogiskt och effektivt program som är mätbart och innefattar både föreläsningar, individuella coachingsamtal, tester samt kontinuerliga uppföljningar.  

Föreläsning

PromoCare erbjuder en mängd olika hälsoföreläsningar som passar ditt företag och din personal inom både aktivitet, kost, stress och motivation.

Gruppträning

PromoCare erbjuder företag och privatpersoner gruppträning i både mindre och större grupper där vi anpassar träningen utifrån era behov.

Privatpersoner

Investera i dig själv

Du förtjänar att må så bra du bara kan. Många pensionssparar i både pengar och kapital. Den kanske viktigaste sparandet är ändå det du investerar i din hälsa här och nu. Det handlar om att du får in goda och kontinuerliga hälsovanor i ditt liv. Aktivitet, bra och näringsriktig kost, god sömn, stresshantering, återhämtning och sociala relationer är viktiga byggstenar i den investeringen. Vi på PromoCare vägleder och hjälper dig gärna på din hälsoresa! 

PromoCare erbjuder


Personlig träning

Att anlita en personlig tränare är garanterat det effektivaste sättet för dig att komma igång samt att hålla en kontinuitet och därmed uppnå bästa resultat med din träning.

Kostrådgivning

PromoCare står för en en sund och balanserad kosthållning. Allt vilar på en vetenskaplig grund där inget behöver eller ska uteslutas om inte särskilda skäl föreligger. Du kan äta allt men inte alltid. 

Coachingsamtal

Vi erbjuder hälsoutvecklande samtal där vårt arbetssätt är lösningsfokuserat. Det innebär att vi coachar dig så att vi hittar rätt anpassande lösningar som passar just dig i ditt liv.

 

"Att investera i sitt liv och ta hjälp av en personlig tränare är bland det bästa jag gjort! Mathias är en professionell, erfaren samt lyhörd tränare. Han anpassar träning efter behov och hittar variationer som gör det intressant."

– Susanne Staaf, kund sedan 2009