Föreläsningar

Förändringar startar med inspiration och kunskap.

Kunskap ger makt!

Kunskap ger dig makt och förståelse i vad, hur och framförallt varför du ska göra en hälsoförändring. PromoCare erbjuder en mängd olika föreläsningar som sätter en bra grund i ett fortsatt hälsoarbete för både ert företag och för dig som individ.  

Företag

Exempel på föreläsningar


Healthy business

En genomgång av hur ditt företag blir mer lönsamt och friskt genom att satsa långsiktigt på sitt humankapital.


PromoCares hälsoutvecklingsföreläsning  

Detta är PromoCares grundläggande föreläsning som antingen ligger som inledning för kommande och individuella coachingsamtal men som också kan brytas ut som en fristående föreläsning. Här får du en bred bas att stå på inom hälsa, träning och kost som gör att du kan ta ett stort kliv mot individuella livsstilsförändringar och därmed ta ett eget ansvar din hälsa och framtid.

 

Du blir vad du äter 

En grundläggande föreläsning inom kost där de viktigaste delarna behandlas för att du ska kunna få en god uppfattning om hur du kan påverka ditt välmående och prestation genom att enkelt och bit för bit lägga om dina kostvanor.


Vad är sanning och vad är myt, inom kost, träning och förbränning?

Vem och vad ska man tro på i denna djungel av budskap och myter inom kost och träning som finns idag. Här får du svaren!

 

Känsla av sammanhang (KASAM)

Hur man uppnår bästa möjliga psykisk hälsa på arbetsplatsen och i ditt privatliv? KASAM (Känsla av sammanhang) är ett spännande och intressant begrepp som ger dig en stor del av sanningen för en god psykisk hälsa.


Effektiv styrketräning  

Vill du ha en mer explosiv-, uthållig-, maxstyrke- eller statisk kapacitet i din kropp eller kanske en blandning? Här får du svaren på hur du optimerar dina resultat utifrån vilken målsättning du har med din styrketräning.

 

Effektiv konditionsträning    

Vill du kunna öka din kapacitet för att kunna utföra en aktivitet under lång tid eller vill du bli snabbare på lite kortare sträckor? Här får du svaren på hur du optimerar dina resultat utifrån vilken målsättning du har med din konditionsträning.


Vill du veta mer?

Kontakta PromoCare för bokning eller mer information kring dessa föreläsningar. Vi kundanpassar även andra föreläsning vid önskemål.

Fler tjänster

Erbjuder företag

MyCare

MyCare är ett självklart val för ditt företag som på ett strategiskt sätt vill satsa på hälsan för hela din personal. Det är pedagogiskt och effektivt program som är mätbart och innefattar både föreläsningar, individuella coachingsamtal, tester samt kontinuerliga uppföljningar.  

Gruppträning

PromoCare erbjuder företag och privatpersoner gruppträning i både mindre och större grupper där vi anpassar träningen utifrån era behov.